Behandeling

De eerste afspraak

Als u een afspraak heeft, kunt u buiten voor de schuifdeuren van de Stoutenborgh wachten en wordt u op het afgesproken tijdstip opgehaald.

Tijdens de eerste afspraak maken wij kennis met elkaar en wordt de hulpvraag in kaart gebracht. U wordt verzocht mee te nemen: uw zorgverzekeringspas, uw legitimatiebewijs en een eventuele verwijzing van de huisarts of specialist.

Onderzoek en/of observatie

Naar aanleiding van het anamnesegesprek wordt bepaald welk onderzoek en/of observatie nodig is. Bij een uitgebreid onderzoek zijn meerdere sessies nodig. Na onderzoek worden de bevindingen met u besproken en wordt indien nodig een behandelplan opgesteld.

Behandeling

Iedere behandeling duurt maximaal 30 minuten en vindt in de meeste gevallen één keer per week plaats. Indien het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan op verwijzing van de huisarts de behandeling aan huis plaatsvinden. Om de behandeldoelen te behalen, is het van belang om de oefeningen thuis te herhalen en wordt bij de behandeling van kinderen een actieve participatie van de ouders verwacht. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Het aantal behandelingen is afhankelijk van verschillende factoren, o.a.: de aard en ernst van de klacht, participatie, motivatie en continuïteit van de behandeling. Wanneer de behandeldoelen zijn bereikt, kan de behandeling worden beëindigd en zal de logopedist een eindrapportage schrijven aan uw verwijzer.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraar middels de basisverzekering. Bij volwassenen wordt de logopedische behandeling verrekend met uw eigen risico. Logopediepraktijk Hoevelaken heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Vragen over vergoedingen?

Neem contact op