Logopedie

Logopedie richt zich op alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal alsmede met problemen in het mondgebied.

Wanneer naar een logopedist?

Adem en stem

 • De stem klinkt hees, schor of valt weg
 • Veel schrapen, kuchen en / of hoesten
 • Het spreken is vermoeiend
 • Het lukt niet om luid te spreken
 • Verkeerd ademen tijdens het spreken

Spraak

 • Kan bepaalde klanken en /of klankcombinaties niet uitspreken vervangt bepaalde klanken door andere of laat klanken weg in een woord (school → ‘sool’, spring → ‘sprin’, televisie → ‘tevisie’)
 • Moeilijk te verstaan door snel, binnensmonds en /of kaakgeklemd spreken
 • De tong komt bij het spreken tussen de tanden door (slissen)
 • Met teveel of te weinig lucht door de neus spreken (nasaal spreken)
 • Stotteren
 • Dysartrie

Taal

 • Onvoldoende begrip van wat er wordt gezegd
 • Te kleine woordenschat
 • Onjuiste zinsbouw
 • Moeite met verbuigingen en vervoegingen (werkwoorden, meervouden, verkleinwoorden)
 • Zoekt vaak naar juiste woorden en/of gebruikt vaak algemene woorden als ‘ding’, ‘dinges’, ‘die’
 • Moeite met het vertellen van een logisch verhaal
 • Taal voldoet niet aan de minimale spreeknormen
 • Afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma

Gehoor

 • Verschillen tussen klanken niet kunnen horen
 • Het niet goed kunnen verwerken van auditieve opdrachten

Auditieve vaardigheden

 • Voert mondeling gegeven (meervoudige) opdrachtjes vaak verkeerd uit
 • Kijkt vaak eerst bij anderen voordat het een opdracht uitvoert
 • Hoort de verschillen niet tussen klanken/woorden die op elkaar lijken (kam-kan)
 • Heeft moeite met rijmen
 • Moeite met ‘hakken en plakken’ (b-oo-m – boom)
 • Moeite met het nazeggen van woordreeksen, zinnen, versjes en/of liedjes

Mondgedrag

 • Open mondgedrag / mondademen
 • Duim-, speen-, of vingerzuigen
 • Slappe en/of onvoldoende lip- en tongmotoriek
 • Niet goed kunnen kauwen of slikken
 • Overmatig speekselverlies
 • Tong komt bij het slikken tussen of tegen de tanden, waardoor mogelijk afwijkende gebitsstand

Lees- en / of spellingsproblemen

 • Onvoldoende letterkennis (eind groep 2 minimaal 12 letters benoemen en aanwijzen)
 • Loopt ver achter op klasgenootjes met lezen en/of spellen, terwijl het op andere gebieden wel goed meekomt