Logopedisten

Per 25 januari 2018 is Logopediepraktijk Hoevelaken in handen van Denice Ruiter – van Ruitenbeek. Geboren en getogen in Hoevelaken. Eind 2013 is Denice afgestudeerd als logopedist aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Daarna aan de slag gegaan bij verschillende vrije vestigingen. Denice behandelt met name afwijkende mondgewoonten, stem-, spraak- en taalproblemen bij kinderen en volwassenen. Denice is lid van de NVLF en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook neemt ze deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten en aan de logopedie-dyslexiekring Midden-Nederland. Denice heeft de afgelopen jaren verschillende scholingen gevolgd:

 • Afwijkend mondgedrag: Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) 1 basiscursus logopedie en tandheelkunde / orthodontie
 • Afwijkend mondgedrag: Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) 2 verdiepingscursus basiscursus logopedie en tandheelkunde / orthodontie
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
 • Dyslexiebehandelaar basisonderwijs in de 1ste lijn
 • Fonologische articulatiestoornissen volgens Hodson & Paden en Metaphon
 • PROMPT 1 Introductie techniek

Denice Ruiter
Werkdagen: Maandag, woensdagochtend en vrijdag

Neem contact op

Sinds januari 2021 is Wietske werkzaam bij Logopediepraktijk Hoevelaken. Wietske is in 1979 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht, te Utrecht. Daarna aan de slag gegaan in het speciaal basisonderwijs, als docent aan de logopedie opleiding in Utrecht, in een eigen praktijk in Vriezenveen en als dyslexiebehandelaar. Wietske behandelt met name eet- en drinkproblemen, afwijkende mondgewoonten, stem-, spraak-, taal-, en lees- en spellingsproblemen (dyslexie). Wietske staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en in het dyslexieregister van de NVLF. Wietske heeft de afgelopen jaren verschillende scholingen gevolgd:

 • Afwijkend mondgedrag: Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) 1 basiscursus logopedie en tandheelkunde / orthodontie
 • Connect lezen
 • Een kindermond is snel gevuld!?, zicht op zuigen, kauwen en slikken
 • Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen
 • Geheugen en Logopedie – Executieve functies
 • Hodson & Paden
 • Lax Vox
 • Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis
 • RTNA, Taaldiagnostiek en – behandeling: Woordvinding
 • Specialist begrijpend lezen

Wietske Dijken
Werkdagen: woensdagmiddag en donderdag

Visie

Bij Logopediepraktijk Hoevelaken staat de hulpvraag centraal. Hierbij speelt u als cliënt of ouder / begeleider een belangrijke rol, wat betekent dat er actieve participatie verwacht wordt om de logopedische doelen te kunnen behalen. Ook kan er samenwerking zijn met bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of de basisschool.

Neem contact op